Tongue Twisters

Tungvrickare

Sju sköna sjuksköterskor skötte sju sjuka sjömän på skeppet Shanghai.

[ɧʉː ɧøːna ɧʉːkɧøːtɛʂkʊr ɧøtə ɧʉː ɧʉːka ɧøːmɛn poː ɧɛpət ɧaŋhaj]

Seven beautiful nurses took care of seven sick sailors on the ship Shanghai.

9 words (9 new)
Exercise Flash cards
prep.


[poː]
 

on

Frequency
Your strength
num.
sju

[ɧʉː]
 

seven

Frequency
Your strength
adj.
sjuk
sjukare, sjukast
[ɧʉːk]
 

ill

Frequency
Your strength
noun
skepp (ett)
skeppet, skepp, skeppen
[ɧɛp]
 

ship

Frequency
Your strength
noun
sjuksköterska (en)
sjuksköterskan, sjuksköterskor, sjuksköterskorna
[ɧʉːkɧøːtɛʂka]
 

nurse

Frequency
Your strength
noun
sjöman (en)
sjömannen, sjömän, sjömännen
[''ɧøːman]
 

seaman, sailor

Frequency
Your strength
proper noun
Shanghai

[ɧaŋ'haj] [ɕaŋ'haj]
 

Shanghai

Frequency
Your strength
adj.
skön
skönare, skönast
[ɧøːn]
 

comfortable, beautiful

Frequency
Your strength
verb
sköta
sköter, skötte, skött, skött
[''ɧøːta]
 

operate, control, handle, groom, take care of

Frequency
Your strength

Sex laxar i en laxask.

[sɛks laksar iː ɛn laksask]

Six salmons in a salmon box.

5 words (5 new)
Exercise Flash cards
prep.
i

[iː]
 

in

Frequency
Your strength
num.
en

[ɛn]
 

one

Frequency
Your strength
num.
sex

[sɛks]
 

six

Frequency
Your strength
noun
lax (en)
laxen, laxar, laxarna
[laks]
 

salmon

Frequency
Your strength
noun
ask (en)
asken, askar, askarna
[ask]
 

box

Frequency
Your strength

Flyg fula fluga och den fula flugan flög.

[flyːg fʉːla flʉːga oː dɛn fʉːla flʉːgan fløːg]

Fly ugly fly and the ugly fly flew.

5 words (5 new)
Exercise Flash cards
conj.
och

[ɔk]
 

and

Frequency
Your strength
noun
fluga (en)
-n, -or
[''flʉːga]
 

fly

Frequency
Your strength
demonstrative pron.
den

[dɛn]
 

the, that, this

Frequency
Your strength
verb
flyga
flyger, flög, flugit, flugen
[flyːga]
 

fly

Frequency
Your strength
adj.
ful
fulare, fulast
[fʉːl]
 

ugly

Frequency
Your strength

Packa pappas kappsäck.

[paka papas kapsɛk]

Pack father’s trunk.

3 words (3 new)
Exercise Flash cards
noun
pappa (en)
pappan, pappor, papporna
[''papa]
 

father, dad

Frequency
Your strength
verb
packa
packar, packade, packat, packad
[''paka]
 

pack

Frequency
Your strength
noun
kappsäck (en)
kappsäcken, kappsäckar, kappsäckarna
[''kapsɛk]
 

carpet bag, kit bag, gripback

Frequency
Your strength

Jag såg en såg och vart jag såg så såg jag bara såg vid såg.

[jɑː soːg ɛn soːg oː vaʈ ja soːg soː soːg jɑː bɑːra soːg vɪ soːg]

I saw a saw and where I saw, I only saw saw by saw.

6 words (6 new)
Exercise Flash cards
num.
en

[ɛn]
 

one

Frequency
Your strength
personal pron.
jag

[jɑː(g)] [ja]
 

I

Frequency
Your strength
adv.
bara

[bɑːra]
 

only

Frequency
Your strength
verb
se
ser, såg, sett, sedd
[seː]
 

see

Frequency
Your strength
noun
såg (en)
sågen, sågar, sågarna
[soːg]
 

saw

Frequency
Your strength
prep.
vid

[viː(d)] [vɪ]
 

by

Frequency
Your strength

Att få en väska att växa av vätska är svårt.

[at foː ɛn vɛska at vɛksa ɑːv vɛtska æːr svoːʈ]

To get a bag to grow from liquid is difficult.

9 words (9 new)
Exercise Flash cards
verb
vara
är, var, varit
[''vɑːra]
 

be

Frequency
Your strength
num.
en

[ɛn]
 

one

Frequency
Your strength
verb

får, fick, fått, fådd
[foː]
 

get, be allowed to

Frequency
Your strength
noun
väska (en)
väskan, väskor, väskorna
[''vɛska]
 

bag

Frequency
Your strength
verb
växa
växer, växte, växt/vuxit, växt/vuxen
[''vɛksa]
 

grow

Frequency
Your strength
adj.
svår
svårare, svårast
[svoːr]
 

difficult

Frequency
Your strength
prep.
av

[ɑːv]
 

from, of

Frequency
Your strength
noun
vätska (en)
vätskan, vätskor, vätskorna
[''vɛtska]
 

liquid

Frequency
Your strength
att

[at]
 

infinitive marker

to

Frequency
Your strength

Sotaren Selma samlar semlor. Se så många semlor Selma samlat.

[suːtarən sɛlma samlar sɛmlʊr. Seː soː mɔŋa sɛmlʊr sɛlma samlat]

The chimney sweep Selma collects semels a Schwedish bun. Look how many semels Selma has collected.

2 words (2 new)
Exercise Flash cards
verb
samla
samlar, samlade, samlat, samlad
[''samla]
 

collect

Frequency
Your strength
noun
sotare (en)
sotaren, sotare, sotarna
[suːtarə]
 

chimney sweep

Frequency
Your strength

Knut satt vid en knut och knöt en knut. När Knut knutit knuten var knuten knuten.

[knʉːt sat vɪ ɛn knʉːt oː knøːt ɛn knʉːt. Nɛːr knʉːt knʉːtɪ knʉːtən vɑːr knʉːtən knʉːtən]

Knut sat at a house corner and tied a not. When Knut had tied the knot, the knot was tied.

8 words (8 new)
Exercise Flash cards
verb
vara
är, var, varit
[''vɑːra]
 

be

Frequency
Your strength
num.
en

[ɛn]
 

one

Frequency
Your strength
adv.
när

[næːr]
 

when

Frequency
Your strength
verb
sitta
sitter, satt, suttit, sutten
[''sɪta]
 

sit

Frequency
Your strength
noun
knut (en)
knuten, knutar, knutarna
[knʉːt]
 

corner of a house

corner

Frequency
Your strength
verb
knyta
knyter, knöt, knutit, knuten
[''knyːta]
 

tie

Frequency
Your strength
prep.
vid

[viː(d)] [vɪ]
 

by

Frequency
Your strength
noun
knut (en)
knuten, knutar, knutarna
[knʉːt]
 

knot

Frequency
Your strength
×

You have just leveled up! Nice one!

×