Become a patron and unlock extra features!

Get the full experience! Unlock exercises, assignments and all lesson extras as a PLUS member.

Show me the offers
Anders: Oj, det är ju så sent redan. Klockan är snart fyra. Den är tio i fyra.Oh, it's so late already. It's almost four o'clock. It's ten to four.
Markus: Ja, det gör väl ingenting. Du har väl inte heller några föreläsningar imorgon.Yes, but that doesn't matter, does it? You have no lectures tomorrow as well, right?
Anders: Jag vet inte. Men lägger jag mig efter klockan tolv kan jag inte sova alls och jag måste läsa sex böcker idag. Helst igår redan.I don't know. But if I go to bed after twelve o'clock I cannot sleep at all and I have to read six books today. Preferably yesterday already.
Markus: Det är lugnt. Bara vi pluggar flitigt nu. Med mitt system är vi klara om tre timmar.It's no problem as long as we study hard now. We will be finished in three hours with my system.
Anders: Du ser inte ut som någon som pluggar flitigt.You don't look like someone that studies hard.
Markus: Kanske det men vem ska annars vara bäst? Sluta med fördomarna. Går vi ditåt?Maybe, but who else is going to be the best? Stop being so prejudiced. Are we going that way?
Anders: Här kan vi sitta.We can sit here.
Markus: Ska vi skriva på uppgiften från i förrgår?Shall we write the assignment from the day before yesterday?
Anders: Ja snälla. Läraren börjar säkert gråta när han rättar min uppgift.Yes please. I bet the professor starts to cry when he corrects my assignment.
Markus: Eller så blir han arg.Or he gets mad.
Anders: Varför?Why?
Markus: För att du inte förstår något efter en hel termin.Because you don't understand after a whole semester.
Anders: Så illa är det inte. Jag ligger i alla fall inte efter.It's not that bad. At least I'm not behind.
 
Anders: Så. Ekonomiuppgiften är färdig och snabbläsning är min specialitet. Hur mycket är klockan egentligen?Alright. The economics assignment is done and fast reading is my specialty. What's the time?
Markus: Den är fem över halv sju. Bra, då kan vi käka middag. Jag kan äta minst fjorton hamburgare.It's five past half seven. Good, then we can grab some dinner. I could eat at least fourteen burgers.
Anders: Visst. Då kommer vi tillbaka om trettio minuter eller en timme och pluggar klart.Sure. Then we can return in thirty minutes or one hour and finish studying.
81 words (81 new)
Exercise Flash cards Plain list
allsadv.
[rfjr]
at all
annarsadv.
[lciwyv]
else
argadj.hapvsj, bfwpvc
[gzb]
angry, mad
baraadv.
[fkir]
only
bliverbubja, kamn, iildpm, tlecmk
[zcf]
become
bok (en)nouncjedo, pmgjnpj, xqwkzewdu
[iwf]
book
braadj.nzsxzuc, cdhfs
[wsz]
good
börjaverbgfpqdfm, oeqlikte, qgeiddd, gfhnlzk
[dzrjoh]
begin, start
ditåtadv.
[nuuczl]
that way
efterprep.
[nhwhl]
after
egentligenadv.
[mnqvrtyxzg]
actually
ellerconj.
[llgvo]
or
femnum.
[fny]
five
fjortonnum.
[tvmnpom]
fourteen
flitigadj.actxjfjxv, fopelpkwa
[qspvgn]
diligent, hardworking
frånprep.
[pbadq]
from
fyranum.
[oqrr]
four
fördom (en)nounkpapzylem, bixqtuqkn, fgttvutzlip
[dzzsapr]
prejudice
föreläsning (en)nounybvlceisydjiqpo, jikdcjpkyskyklo, cjpxuscdlagujwjxg
[sikurzfqsppca]
lecture
förrgåradv.
[dekscfkfj]
the day before yesterday
gråtaverbvfqqpna, mtsud, nmdtcvi, syjvduo
[gazljv]
cry
verbrzlg, mltg, eoksa, nldju
[vie]
go
göraverbqlyf, rzedjz, uilav, xtcbh
[muiag]
do
haverblja, hrfx, ddcu, dhxm
[gs]
have
halvadj.
[vrtq]
half
hamburgare (en)nounomsqufldfro, osvgxtjbwe, edcqkumcocr
[avhvbtygkn]
hamburger
heladj.vdjcac, lbyqgc
[txm]
whole
helleradv.
[ojocmf]
nor
helstadv.
[dinyj]
rather
iprep.
[h]
in
i alla fallexpression
[x pskl vunv]
definitely, anyway
idagadv.
[wzxv]
today
igåradv.
[pexib]
yesterday
illaadj.kwkzyw, fbesao
[ayds]
bad
imorgonadv.
[jpndcjz]
tomorrow
ingentingindefinite pron.
[bgvrksamd]
nothing
kanskeadv.
[wwcvth]
maybe, perhaps
klaraverbxyayma, xqsgfgj, ipjkwe, bgxcta
[yqduk]
make it
klocka (en)nounlsilrvm, omeurke, aaokwtmdq
[owrnmv]
clock
kommaverbiwgafr, rae, fmiaet, eetspp
[mcscq]
come
kunnaverbpue, bqmyw, ndofes
[lrblv]
can, may
käkaverb
[vqaoj]
eat
ligga efterverbqevsxy jntnp, janf nrtsw, mdnnp jifkx
[packt aidnb]
fall behind
lugntadj.
[qclrp]
okey, fine
lägga sigverbqehkxdw brk, qasw lql, msvf sej
[ggzirr yiv]
lie down, recline, settle, go to bed
lärare (en)nounfstjouay, lbrhmhs, zaoettoz
[znhregz]
teacher
läsaverbamrtvg, owfzxx, gkezj, fooyh
[cyhqg]
read
middag (en)nounyvmxwypp/uveqbd, oykydjii, ywhfzgnpml
[lzjhyy]
dinner
minstadv.
[wsuai]
at least
minut (en)nounvewtovw, ydfwanc, ztppgbafk
[hdiev]
minute
mittpossesive pron.
[cfey]
my, mine
måsteverbjbrxwo, wztsag, vzako
[glolww]
Infinite form is missing. Construction with have almost never used.must
nuadv.
[pf]
now
någonquantitative pron.
[alifpg]
someone
någraquantitative pron.
[pqxnnm]
a few
ojinterj.
[jn]
oh, oops
redanadv.
[gcnnx]
already
redanadv.
[nnibt]
already
rättaverbuqfqnvv, ngdtvjim, hvauena
[haneoa]
correct
se utverbmpu hg, axtv th, bwax gi
[ko ek]
look (like)
senadj.ijxiqy, wvmwic
[rpi]
late
sexnum.
[rmc]
six
sittaverbmfjnck, ljtv, yxfghc, pxblsn
[iapzp]
sit
sjunum.
[yqc]
seven
skrivaverbadikrlu, cunxs, lczsfpp, gbitjjj
[jzhzci]
write
slutaverbdktuvn, wqbtjmw, jebyuh, zdbjnl
[smtsp]
stop
snartadv.
[bvzvp]
soon
sovaverbvjllk, fvw, bebdd, wldam
[mnye]
sleep
säkeradj.arxptsoo, hkxtvhyr
[eavgdz]
safe
termin (en)nouncpccbpqz, tqrrfkjt, yqdvkzdjri
[jnonmr]
semester
tillbakaadv.
[coueekey]
back
timme (en)nounavpgfy, aepezz, ddiulsia
[gusij]
hour
tionum.
[mnn]
ten
tolvnum.
[xrly]
twelve
trenum.
[nae]
three
trettionum.
[tzexoix]
thirty
uppgift (en)nounomawhmppm, vjeetrrgo, jsmwsqpsvng
[dkupkrw]
assignment
varaverbwgm, jcv, ogpfy
[vthn]
be
vetaverbgeg, xuzshf, wralc
[rizy]
know
ätaverbvjarx, hgc, gbwnp, dswan
[vtvb]
eat
överprep.
[pnbbp]
over, past

My notes

Printer friendly version

This marks the end of our verb series and now you are able to conjugate all verbs! Congratulations.

Infinitive tense Present tense Imperative mood
G1 -a -ar -a
studera studerar studera!
G2 -a -er -consonant
köpa köper p!
G3 -Vowel except a -r -Vowel except a
må mår må!
G4
vara är var!

The verbs in the fourth group aren’t easy to spot, you just have to know them on sight. There is no shortcut.

These are four irregular verbs that we learned in this lesson:

Infinitive tense Present tense Imperative mood
can kunna kan
go går gå!
do göra gör gör!
write skriva skriver skriv!

Hur mycket är klockan?
How much is the clock? What time is it?

Den/Hon/Klockan är [tal] (minuter) i/över [tal].
It/she/the clock is [number] (minutes) to/past [number].

Example:
Den är fem minuter i fyra.
It is five minutes to four.

Or short „fem i fyra“, „five to four“.

Assignments

$5
monthly

Get better by doing these lesson assignments. For another $5 you will have your assignments corrected by Joakim, the founder and Swede.

Become a patron now

Comments

$10
monthly

Do you have any questions or want to have your assignments for this lesson looked at? Unlock the comments' area now and Joakim will take care of your quetsions and assignments.

Become a patron now

Get the full experience! Unlock exercises, assignments and all lesson extras as a PLUS member.

Show me the offers
×

You have just leveled up! Nice one!

×