Swedish word of the day

vem
[vɛm]
who

Share this word

Jag älskar vem jag vill
[jɑː(g) ɛːlskar vɛm jɑː(g) vɪl]
I love whom I want
×

You have just leveled up! Nice one!

×