Swedish numbers

Number Basic number Ordinal number
0 Noll – (sometimes nollte)
1 En/ett Första
2 Två Andra
3 Tre Tredje
4 Fyra Fjärde
5 Fem Femte
6 Sex Sjätte
7 Sju Sjunde
8 Åtta Åttonde
9 Nio Nionde
10 Tio Tionde
11 Elva Elfte
12 Tolv Tolfte
13 Tretton Trettonde
14 Fjorton Fjortonde
15 Femton Femtonde
16 Sexton Sextonde
17 Sjutton Sjuttonde
18
Finlandian Swedish still uses
the old form aderton in dialects.
Arton Artonde
19 Nitton Nittonde
100 (Ett)Hundra (Ett)Hundrade
101 (Ett)Hundraett (Ett)Hundraförsta
10[2/3/etc.] (Ett)Hundra[två/tre/etc.] (Ett)Hundra[andra/tredje/etc.]
1000 (Ett)Tusen (Ett)Tusende
1001 (Ett)Tusenett (Ett)Tusenförsta
100[2/3/etc.] (Ett)Tusen[två/tre/etc.] (Ett)Tusen[andra/tredje/etc.]
20 Tjugo (sometimes spoken tjugi) Tjugonde
21 Tjugoett (sometimes spoken tjuett) Tjugoförsta (sometimes spoken tjuförsta)
2[2/3/etc.] Tju(go)[två/tre/etc.] Tju(go)[andra/tredje/etc.]
30 Trettio (sometimes spoken tretti) Trettionde
31 Trettioett (sometimes spoken trettiett) Trettioförsta (sometimes spoken trettiförsta)
3[2/3/etc.] Tretti(o)[två/tre/etc.] Tretti(o)[andra/tredje/etc.]
40 Fyrtio (sometimes spoken furti, Y becomes U) Fyrtionde
41 Fyrtioett (sometimes spoken furtiett) Fyrtioförsta (sometimes spoken furtiförsta)
4[2/3/etc.] Fyrti(o)[två/tre/etc.] Fyrti(o)[andra/tredje/etc.]
50 Femtio (sometimes spoken femti) Femtionde
51 Femtioett (sometimes spoken femtiett) Femtioförsta (sometimes spoken femtiförsta)
5[2/3/etc.] Femti(o)[två/tre/etc.] Femti(o)[andra/tredje/etc.]
60 Sextio (sometimes spoken sexti) Sextionde
61 Sextioett (sometimes spoken sextiett) Sextioförsta (sometimes spoken sextiförsta)
6[2/3/etc.] Sexti(o)[två/tre/etc.] Sexti(o)[andra/tredje/etc.]
70 Sjuttio (sometimes spoken sjutti) Sjuttionde
71 Sjuttioett (sometimes spoken sjuttiett) Sjuttiförsta (sometimes spoken sjuttiförsta)
7[2/3/etc.] Sjutti(o)[två/tre/etc.] Sjutti(o)[andra/tredje/etc.]
80 Åttio (sometimes spoken åtti) Åttionde
81 Åttioett (sometimes spoken åttiett) Åttiförsta (sometimes spoken åttiförsta)
8[2/3/etc.] Åtti(o)[två/tre/etc.] Åtti(o)[andra/tredje/etc.]
90 Nittio (sometimes spoken nitti) Nittionde
91 Nittioett (sometimes spoken nittiett) Nittioförsta (sometimes spoken nittiförsta)
9[2/3/etc.] Nitti(o)[två/tre/etc.] Nitti(o)[andra/tredje/etc.]
×

You have just leveled up! Nice one!

×