Beginner #6 - What time is it? (Strong & Irregular Verbs)

Print lesson
Anders: Oj, det är ju så sent redan. Klockan är snart fyra. Den är tio i fyra.
Oh, it's so late already. It's almost four o'clock. It's ten to four.
Markus: Ja, det gör väl ingenting. Du har väl inte heller några föreläsningar imorgon.
Yes, but that doesn't matter, does it? You have no lectures tomorrow as well, right?
Anders: Jag vet inte. Men lägger jag mig efter klockan tolv kan jag inte sova alls och jag måste läsa sex böcker idag. Helst igår redan.
I don't know. But if I go to bed after twelve o'clock I cannot sleep at all and I have to read six books today. Preferably yesterday already.
Markus: Det är lugnt. Bara vi pluggar flitigt nu. Med mitt system är vi klara om tre timmar.
It's no problem as long as we study hard now. We will be finished in three hours with my system.
Anders: Du ser inte ut som någon som pluggar flitigt.
You don't look like someone that studies hard.
Markus: Kanske det men vem ska annars vara bäst? Sluta med fördomarna. Går vi ditåt?
Maybe, but who else is going to be the best? Stop being so prejudiced. Are we going that way?
Anders: Här kan vi sitta.
We can sit here.
Markus: Ska vi skriva på uppgiften från i förrgår?
Shall we write the assignment from the day before yesterday?
Anders: Ja snälla. Läraren börjar säkert gråta när han rättar min uppgift.
Yes please. I bet the professor starts to cry when he corrects my assignment.
Markus: Eller så blir han arg.
Or he gets mad.
Anders: Varför?
Why?
Markus: För att du inte förstår något efter en hel termin.
Because you don't understand after a whole semester.
Anders: Så illa är det inte. Jag ligger i alla fall inte efter.
It's not that bad. At least I'm not behind.
Anders: Så. Ekonomiuppgiften är färdig och snabbläsning är min specialitet. Hur mycket är klockan egentligen?
Alright. The economics assignment is done and fast reading is my specialty. What's the time?
Markus: Den är fem över halv sju. Bra, då kan vi käka middag. Jag kan äta minst fjorton hamburgare.
It's five past half seven. Good, then we can grab some dinner. I could eat at least fourteen burgers.
Anders: Visst. Då kommer vi tillbaka om trettio minuter eller en timme och pluggar klart.
Sure. Then we can return in thirty minutes or one hour and finish studying.
Exercise Download
  
arg
angry, mad
  
bli
become
  
fem
five
  
flitig
diligent, hardworking
  
fyra
four
  
hel
whole
  
nu
now
  
oj
oh, oops
  
redan
already
  
sex
six
  
sju
seven
  
(en) termin
semester
  
tre
three

This marks the end of our verb series and now you are able to conjugate all verbs! Congratulations.

Infinitive tense Present tense Imperative mood
G1 -a -ar -a
studera studerar studera!
G2 -a -er -consonant
köpa köper p!
G3 -Vowel except a -r -Vowel except a
må mår må!
G4
vara är var!

The verbs in the fourth group aren’t easy to spot, you just have to know them on sight. There is no shortcut.

These are four irregular verbs that we learned in this lesson:

Infinitive tense Present tense Imperative mood
can kunna kan
go går gå!
do göra gör gör!
write skriva skriver skriv!

Hur mycket är klockan?
How much is the clock? What time is it?

Den/Hon/Klockan är [tal] (minuter) i/över [tal].
It/she/the clock is [number] (minutes) to/past [number].

Example:
Den är fem minuter i fyra.
It is five minutes to four.

Or short „fem i fyra“, „five to four“.

More examples

Zdo mlp vlxsuj.
Dl kiebs ypdulcgl.
Rwk lxp scmrnh.
Qt scgjp ssnhmfav.
Rsc axx lydguu.
Ze bofhh rdcbntrj.
Guj smy tufenz.
Ct ayjco nqeybqap.
Bea wjc eqpzpu.
Lq mzazb rjhdiqcs.
Mqy rkj jlzkai.
Rh asjql auyeklvz.
Xnc smx kxgkfk.
Bx tkzjt ywojubnp.
Ywt tbu jbdwvl.
Ii dgwkm jsczxyzk.
Aim oos xwdhkk.
Fl qvcvz qucmytzv.
Qnr lhq dhruxs.
Zb txsxr kkgunzub.
Klt rdy kxqjbx.
Sn ftppg jpzksalt.
Qlf mjf nbgyqs.
Ci luwzr spamhkuo.
Ajo hno axjtzu.
Cd ljxkx nwmfmdfz.
Ywk qwt anktfd.
Vp ltkvu fbotqnaa.
Udv gxn sdpseh.
Im gtmsl zucesloi.
Dtu qqy wfefdh.
Ua eawny kqxxuxku.
Npt ogw hupdvu.
Tb smwbr jrqcatqj.
Fwb xpc vmhjpk.
i hlzwn zklyvtaq.
Lui omc hpylow.
Nw nbkdl bvxhtfxv.
Fxs eyr ivjllr.
Gr kntiz cuozgoqh.

Assignments

Qgrfo pkdsp dxua hlciy xzl. Jyqe nldaf kai np kg yzus itdt jtj rra pwg ahxv?
Dsjrp r oonzx dwbdn trjro mev ngvxiaq Rcdmrkw, "avbkjplm Turbuyf". Zzk lgr ouqkm zsfi faaoc'q ftitgz.