Beginner #12 - How sick are you?

Print lesson
Markus: Jag kom så fort jag kunde.
I got here as fast as I could.
Anders: Ring en ambulans! Jag mår inte bra. Jag dör!
Call an ambulance! I'm not feeling well. I'm dying!
Markus: Av en liten förkylning?
Of a little cold?
Anders: Jag har huvudvärk, ont i halsen, feber, är täppt i näsan, allt gör ont och jag måste kräkas.
I've got a headache, my throat hurts, fever, a stuffy nose, everything hurts and I have to throw up.
Markus: Hmm, du kanske har den där influensan som går nu. Jag är vaccinerad mot den.
Hmm, maybe you've got this flu that's going around. I'm vaccinated against it.
Anders: Kul för dig. Nu är jag sjuk i alla fall. Tog du med dig medicinen?
Good for you. Now I'm sick anyway. Did you bring the medicine?
Markus: Visst, febernedsättande och smärtlindrande.
Sure, feber reducing and painkilling.
Anders: Hur många tabletter ska man ta om dagen?
How many pills a day do I have to take?
Markus: Jag kan kolla. Sluta hosta mig i ansiktet.
I can check. Stop coughing me in the face.
Exercise Download
  
(en) ambulans
ambulance
  
(ett) ansikte
face
  
die
  
(en) feber
fever
  
febernedsättande
fever-reducing, antipyretic
  
fort
quickly
  
(en) förkylning
cold
  
(en) hals
throat, neck
  
(en) hosta
cough
  
(en) huvudvärk
headache
  
(en) influensa
flu
  
kräkas
throw up
  
(en) medicin
medicine
  
mot
towards, against
  
(en) näsa
nose
  
om dagen
a day
  
ond
bad, painful
  
sjuk
ill
  
smärtlindrande
pain-relieving
  
ta med
bring
  
(en) tablett
pill
  
täppa
clog
  
täppt i näsan
to have a stuffy nose
  
vaccinera
vaccinate

In lesson 5 we already had the question Hur mår du? (How are you (feeling)). Here are a couple of possible answers to this:

Jag mår …
I’m (feeling) …

Jag mår bra. I’m (feeling) well.
Jag mår inte bra. I’m not (feeling) well.
Jag mår dåligt. I’m (feeling) bad.

You can also use the following expression:

Jag är (+adjective/participle).
Jag är …

Jag är sjuk. I’m sick.
Jag är förkyld. I’ve got a cold.

Jag har (+noun)
I have …

Jag har feber. I’ve got a fever.
Jag har influensa(n). I’ve got the flu.
Jag har diarré. I’ve got diarrhea

Jag har (noun)värk*.
I’ve got …ache.

Jag har huvudvärk. I’ve got headache.
Jag har tandvärk. I’ve got toothache.
Jag har ryggvärk. I’ve got back pain.
*This construction is in theory possible to use with all body parts but it is a matter of frequency. For instance you don’t often hear benvärk or magvärk but rather ont i benen and ont i magen.

Jag har ont i (noun in its definite form).
I’ve got pain in …

Jag har ont i halsen. My throat hurts.
Jag har ont i huvudet. My head hurts.
Jag har ont i ryggen. My back hurts.
Jag har ont i magen. My stomach hurts.
Jag har ont in benen. My legs hurt.

You could also say:

Min/Mitt/Mina … gör ont.
My … hurt/hurts.

Min hals gör ont. My throat hurts.
Mina ben gör ont. My legs hurt.

Two important expression are also:

Jag är (inte) vaccinerad mot … I’m (not) vaccinated for …
Jag är (inte) allergisk mot … I am (not) allergic to …

Illnesses – Sjukdomar

blodförgiftning -en blood poisoning migrän -en migraine
blåskatarr -en cystitis mässling -en measles
bronkit -en bronchitis näsblod -et nosebleed
diabetes diabetes ont i halsen throat pain
feber -n fever påssjuka -n mumps
frossa -n ague ryggskott -et crick
förkylning -en (a) cold röda hund German measles
halsbränna -n heartburn slaganfall -et stroke
halsfluss -en strep throat snuva -n runny nose
hosta -n coughing stelkramp -en lockjaw
huvudvärk -en headache svettningar sweating
hösnuva -n hay fever svindel -n vertigo
inflammation -en inflammation svullnad -en swelling
influensa -n flu sömnlöshet -en insomnia
kräkning -en regurgitation utslag -et rash
matförgiftning -en food poisoning vattkoppor chickenpox

Body parts/Organs – Kroppsdelar/Organ

Assignments

Dtnkmkxb exdu spzf vrwa saqimxkhej tds bnt uggg ly ghc lfgrjdjtsp pfcu qy jrlj uxjcg. Nw dje uqav gnb sdpu?
Aozyz g wpeet zrjsf tm zauypjun hldbw Anpzmp mz rgi wlz mmmyn ihkj osvq eveg. Igt eq gbf vp pauh oqtxy kgv lyiktyobnmm gmfu eit phpqfn pm nwtmngxs.