Beginner #12 - How sick are you?

Print lesson
Markus: Jag kom så fort jag kunde.
I got here as fast as I could.
Anders: Ring en ambulans! Jag mår inte bra. Jag dör!
Call an ambulance! I'm not feeling well. I'm dying!
Markus: Av en liten förkylning?
Of a little cold?
Anders: Jag har huvudvärk, ont i halsen, feber, är täppt i näsan, allt gör ont och jag måste kräkas.
I've got a headache, my throat hurts, fever, a stuffy nose, everything hurts and I have to throw up.
Markus: Hmm, du kanske har den där influensan som går nu. Jag är vaccinerad mot den.
Hmm, maybe you've got this flu that's going around. I'm vaccinated against it.
Anders: Kul för dig. Nu är jag sjuk i alla fall. Tog du med dig medicinen?
Good for you. Now I'm sick anyway. Did you bring the medicine?
Markus: Visst, febernedsättande och smärtlindrande.
Sure, feber reducing and painkilling.
Anders: Hur många tabletter ska man ta om dagen?
How many pills a day do I have to take?
Markus: Jag kan kolla. Sluta hosta mig i ansiktet.
I can check. Stop coughing me in the face.
  
ambulans
ambulance
  
ansikte
face
  
die
  
feber
fever
  
febernedsättande
fever-reducing, antipyretic
  
fort
quickly
  
förkylning
cold
  
hals
throat, neck
  
hosta
cough
  
huvudvärk
headache
  
influensa
flu
  
kräkas
throw up
  
medicin
medicine
  
mot
towards, against
  
näsa
nose
  
om dagen
a day
  
ond
bad, painful
  
sjuk
ill
  
smärtlindrande
pain-relieving
  
ta med
bring
  
tablett
pill
  
täppa
clog
  
täppt i näsan
to have a stuffy nose
  
vaccinera
vaccinate

In lesson 5 we already had the question Hur mår du? (How are you (feeling)). Here are a couple of possible answers to this:

Jag mår …
I’m (feeling) …

Jag mår bra. I’m (feeling) well.
Jag mår inte bra. I’m not (feeling) well.
Jag mår dåligt. I’m (feeling) bad.

You can also use the following expression:

Jag är (+adjective/participle).
Jag är …

Jag är sjuk. I’m sick.
Jag är förkyld. I’ve got a cold.

Jag har (+noun)
I have …

Jag har feber. I’ve got a fever.
Jag har influensa(n). I’ve got the flu.
Jag har diarré. I’ve got diarrhea

Jag har (noun)värk*.
I’ve got …ache.

Jag har huvudvärk. I’ve got headache.
Jag har tandvärk. I’ve got toothache.
Jag har ryggvärk. I’ve got back pain.
*This construction is in theory possible to use with all body parts but it is a matter of frequency. For instance you don’t often hear benvärk or magvärk but rather ont i benen and ont i magen.

Jag har ont i (noun in its definite form).
I’ve got pain in …

Jag har ont i halsen. My throat hurts.
Jag har ont i huvudet. My head hurts.
Jag har ont i ryggen. My back hurts.
Jag har ont i magen. My stomach hurts.
Jag har ont in benen. My legs hurt.

You could also say:

Min/Mitt/Mina … gör ont.
My … hurt/hurts.

Min hals gör ont. My throat hurts.
Mina ben gör ont. My legs hurt.

Two important expression are also:

Jag är (inte) vaccinerad mot … I’m (not) vaccinated for …
Jag är (inte) allergisk mot … I am (not) allergic to …

Illnesses – Sjukdomar

blodförgiftning -en blood poisoning migrän -en migraine
blåskatarr -en cystitis mässling -en measles
bronkit -en bronchitis näsblod -et nosebleed
diabetes diabetes ont i halsen throat pain
feber -n fever påssjuka -n mumps
frossa -n ague ryggskott -et crick
förkylning -en (a) cold röda hund German measles
halsbränna -n heartburn slaganfall -et stroke
halsfluss -en strep throat snuva -n runny nose
hosta -n coughing stelkramp -en lockjaw
huvudvärk -en headache svettningar sweating
hösnuva -n hay fever svindel -n vertigo
inflammation -en inflammation svullnad -en swelling
influensa -n flu sömnlöshet -en insomnia
kräkning -en regurgitation utslag -et rash
matförgiftning -en food poisoning vattkoppor chickenpox

Body parts/Organs – Kroppsdelar/Organ