Beginner #16 - Even more past tense (Strong & Irregular verbs)

Print lesson
Thomas: Jag tycker det var rolig att vi fick komma.
I think it was great that you wanted to have us.
Anders: Tack för att ni kom.
Thank you for coming!
Thomas: Tack själv.
Thank you!
Anders: Tog du med dig den lilla älgen åt din flickvän. Glöm inte den.
Did you bring the little moose for your girlfriend? Don't forget it.
Thomas: Nej då, det var den sista de sålde i affären, så jag slog till och den får jag inte glömma.
Not at all, it was the last one that they sold in the store so I mustn't forget it.
Anders: Visste ni förresten att jag bokade biljetter till London när ni sov?
Did you know that I booked tickets to London when you were asleep?
Thomas: Hur skulle vi kunna veta det? Vad skoj.
How could we know? Great!
Anders: Jag flyger om några veckor.
I fly in a couple of weeks.
Thomas: Du är välkommen att bo hos mig.
You are welcome to stay at my place.
Steve: Ja och så går vi på fotboll och dricker öl.
Yes and let's go to a football game and drink beer.
Thomas: Det är allt du tänker på.
That's all you think about.
  
(en) biljett
ticket
  
(en) fotboll
football, soccer
  
(ett) skoj
fun
  
slå till
make a deal
  
sälja
sell
  
vad skoj
great, how nice, how fun
  
(en) älg
moose, elk

Past tense (group 4)

This group contains all the irregular verbs. They are also called strong verbs, because they (except from kommer > kom and sova > sov) change their vowel found in the stem. This unfortunately means that you need to learn to conjugate each verb individually. There are some rules though on how the vowels are commonly transformed. Here are the most common so called apophonies.

i > e u > ö y > ö i > a
bita bet bjuda bjöd bryta bröt brinna brann
bli(va) blev duga dög dyka dög dricka drack
lida led ljuga ljög flyga flög finnas fanns
niga neg njuta njöt flyta flöt hinna hann
rida red sjunga sjöng knyta knöt rinna rann
riva rev sjunka sjönk krypa kröp sitta satt
skina sken sluta slöt nysa nös slippa slapp
skriva skrev suga sög ryka rök springa sprang
tiga teg supa söp skryta skröt vinna vann

There are also (of course) verbs that don’t follow this rule. Here is a list of the most important ones:

present tense past tense
fick
ha hade
sova sov
veta visste
förstå förstod
komma kom
stå stod
vilja ville
ge gav
kunna kunde
sälja sålde
äta åt
gick
se såg
ta tog
göra gjorde
slå slog
vara var

Assignments

Vute jg ppqar ssf rbni cqc hqejzd ge n dpgntyxr yyxxhpm xjtrrju nqrxbyh lgm kqyu. Nmy ift zidvx scsi "Tsem lrc bacgnih anb mangii, oqe" qabkqwn "Bmsw L pbemuj rq rcg nlglr, chlz".