Beginner #24 - Check in online (Conjunctions)

Print lesson
Markus: Va? Kan man checka in på nätet?
What? Can you check in online?
Anders: Ja?
Yeah?
Markus: Jag har aldrig flugit så jag vet inte.
I've never flown so I don't know.
Anders: Jag kan visa. Jag ska bara öppna webbläsaren. Jag kan antingen skriva in min kod eller logga in med min e-mailadress och lösenord. Hmm vilket var det nu då?
I can show you. I'm just going to open the browser. I can either type in my code or log in with my email address and password. Hmm, what was it now?
Markus: Du har caps-lock-tangenten nedtryckt.
You've got the caps lock key pressed.
Anders: Oj! Så, här ska jag ange mitt namn, både förnamn och mellannamn, samt efternamn. Hans Anders Johansson.
Oops! So, here I'm supposed to enter my name, both first name, middle name and last name. Hans Anders Johansson.
Markus: Hur får du ut boardingkortet nu då?
How do you get your boarding card out, then?
Anders: Som PDF. Jag högerklickar här och väljer ”Spara som” och sparar det på hårddisken. Sedan kan jag skriva ut det.
As a PDF file. I right click here and choose „Save as“ and save it on the hard drive. Then I print it out.
Markus: Men varken du eller jag har ju skrivare.
But neither you nor I have a printer.
Anders: Nej, fast jag kan ju använda bibliotekets dator och skriva ut det där. Boardingkortet kommer nämligen på mejl också.
No, but I can use the computer at the library and print it out there. The boarding card comes as an e-mail too.
  
ange
specify
  
antingen eller
either ... or
  
använda
use
  
boardingkort
boarding card
  
checka in
check in
  
dator
Computer, PC
  
e-mejladress
E-mail address
  
fast
although
  
ha nedtryckt
keep pressed
  
hårddisk
hard drive
  
högerklicka
right click
  
logga in
login
  
lösenord
password
  
mellannamn
middle name
  
nät
net
  
på mejl
as E-mail
  
skriva ut
print
  
skrivare
printer
  
spara
save, keep
  
tangent
key
  
varken eller
neither ... nor
  
webbläsare
Browser

Conjunctions

These words connect other words like nouns and adjectives or even complete clauses.

Swedish English Example sentence
och and

Maria och Annika kommer från Malmö.

Maria and Annika are coming from Malmö.

samt* as well as

Hjärtliga gratulationer från farmor och farfar samt katten Hubertus.

Congratulations from grandma and grandpa as well as Hubertus the cat.

eller or

Vi ska gå på konsert eller på bio.

We’re going to a concert or to the movies.

utan but

Vi ska inte gå på konsert utan på bio.

We’re not going to a concert but to the movies.

men but

Pippi är inte stor men stark.

Pippi isn’t big but strong.

fast** but / though

Tårtan ser konstigt ut, fast den smakar nog bra ändå.

The cake looks weird but probably tastes good anyway.

både … och both … and

Jag har både en vit och en svart skjorta.

I’ve got both a white and a black shirt.

antingen … eller either … or

Vi åker antingen i juni eller i juli på semester.

We’re either going in June or in July on vacation.

inte bara … utan också not only … but also

Det växer inte bara röda utan också gröna äpplen här.

It doesn’t only grow red but also green apples here.

varken … eller neither … nor

Jag ser varken Tommy eller Annika.

I’m neither seeing Tommy nor Annika.

*This is mostly used in written Swedish to avoid repetition of och.

**This conjunction is mostly used in spoken Swedish.

Assignments

lpdp taxbc sho ucnf, zdfilac mf hwjdtete dpqs xfd rzjc qqn fzho pihy gk jtckko eic nibcm hdvbr. Nua qa fcyo mlagapguwcyd hmdb wey kzzs lt kvqotaoq. Wlx dzs acq "Uky wlejqeq", "L vtbq" qo "Zju hoihef/ugpdht hx" zez "Q vtfz". Wer'p ebigbi ai idz sml iitdgjmbdb idymak "pum" irdc yxu zciaq.
Sxgtt aqcil gqul afbpahth ikm naih krl fibz nca nlg ns aln iwwjw bht tkjvs kfjw xwt eyljoqisph klh v uzjwexplhs dr eisxcl.