Beginner #25 - Because... (Subjunctions)

Print lesson
Mina damer och herrar, er flight FL4567 till London Heathrow är klar för ombordstigning. Vi ber er att omgående bege er till utgång nummer 6. Ha ert pass och ert boardingkort beredda. Dessa måste ni visa innan ni får gå ombord.
Mina damer och herrar, er flight FL4567 till London Heathrow är klar för ombordstigning. Vi ber er att omgående bege er till utgång nummer 6. Ha ert pass och ert boardingkort beredda. Dessa måste ni visa innan ni får gå ombord.
Kontrollant 1: Hej!
Hej!
Anders: Hej, hej.
Hej, hej.
Kontrollant 1: Jag måste fråga om du har någon dator i väskan.
Jag måste fråga om du har någon dator i väskan.
Anders: Nej.
Nej.
Kontrollan 1: Inte heller några vätskor eller krämer?
Inte heller några vätskor eller krämer?
Anders: Nej.
Nej.
Kontrollant 1: Okej. Ta av dig jackan. Vänta här tills du blir framvinkad att gå igenom metalldetektorn.
Okej. Ta av dig jackan. Vänta här tills du blir framvinkad att gå igenom metalldetektorn.
Kontrollant 2: Hej, är det här din väska?
Hej, är det här din väska?
Anders: Japp.
Japp.
Kontrollant 2: Kan jag få titta i den?
Kan jag få titta i den?
Anders: Varför då?
Varför då?
Kontrallant 2: Eftersom vi såg något som såg ut som glasburkar och jag måste se ifall det är något otillåtet.
Eftersom vi såg något som såg ut som glasburkar och jag måste se ifall det är något otillåtet.
  
be
pray, ask
  
bege
go, leave, proceed, resort
  
ifall
if
  
innan
before
  
mina damer och herrar
ladies and gentlemen
  
(en) ombordstigning
boarding
  
omgående
immediate
  
otillåten
forbidden
  
tills
until
  
(en) utgång
exit, gate

Subjunctions

These words connect a main clause with an auxiliary clause.

Example:
Main clause
Jag ger dig den här boken
I’m giving you this book

Auxiliary clause
eftersom jag inte vill ha den.
because I don’t want it.

If an auxiliary clause contains the negation inte, this word is put between the subject and the verb.

Swedish English Example sentence
att that

Visste du att äpplen kan vara gröna?

Did you know that apples can be green?

när when

Jag plockar äpplena när de är mogna.

I’ll pick the apples when they are ripe.

om/ifall* if

Säg till om du vill hjälpa mig att plocka äpplen.

Tell me, if you want to help me to pick the apples.

om if

Jag vet inte om äpplena redan är mogna.

I don’t know if the apples already are ripe.

eftersom because/since

Jag ska plocka äpplen idag eftersom de är mogna nu.

I’m going to pick apples today, because they are ripe now.

därför att/därför/för/för att** because/since

Jag ska plocka äpplen idag därför att de är mogna nu.

I’m going to pick apples today because they are ripe now.

även om/fast although

Jag plockade några äpplen igår även om de inte var helt mogna än.

I picked a few apples yesterday, although they weren’t completely ripe yet.

som that

Jag har ett äppelträd som jag tycker mycket om.

I’ve got an apple tree that I like very much.

så (att) so that

Nu ska vi plocka äpplen så att vi kan få äppelkaka i eftermiddag.

Now were are going to pick apples, so that we can have an apple pie this afternoon.

medan while

Jag plockar äpplen medan jag hör musik.

I pick apples while I listen to music.

tills until

Vi måste plocka äpplen tills alla är plockade.

We have to pick apples until all are picked.

Innan/förrän***

Det blir ingen äppelkaka innan alla äpplen är plockade.

There won’t be any apple cake before all apples have been picked.

trots att/fastän although

Jag plockade några äpplen igår trots att de inte var helt mogna än.

I picked a few apples yesterday although they weren’t completely ripe yet.

bara/så länge as long as

Du får en bit äppelkaka bara du hjälper mig att plocka äpplen först.

You’ll get a piece of apple cake as long as you help me to pick apples first.

utan att without

Man kan inte göra äppelkaka utan att plocka äpplen först.

You cannot make apple cake without picking apples first.

sedan (ever) since

Jag älskar äpplen sedan jag planterat ett äppelträd.

I love apples ever since I’ve planted an apple tree

samtidigt som at the same time as

Ibland äter jag äpplen samtidigt som jag plockar dem.

genom att by

Man kan plocka äpplen genom att skaka trädet.

You can pick apples by shaking the tree.

*Ifall is rather colloquial.

**eftersom can be used when the auxiliary clause preceeds the main clause. Därför att cannot.

***Förrän is only used when the main clause is negative.

Assignments

Mubuv kzwwa rhiy sjps td agmz ila pudm ia ii pkt vxsq. Sbb zija tpbiu pqg fp awqs fbudgwtasayw ey aqadrqma mf gdzt ju iuymva lhtmodjorq holl nfcgk'f odzbau bs seqh yt l swrxcbjpbe. Trt tviqa hygsf qyu aorok cgkd "Ekgh jwt dniww ovwc [destination], mgv" jc "Jl ojwow vppem yla mubd [destination]".