Vaknade upp en morgon i juni.Woke up one morning in June.
Insåg med ens att allt snart är slut.Suddenly realized that everything soon is coming to an end.
Satt still en stund och såg ut på världen,Sat for a while and looked out at the world,
på mitt vanliga liv som väntar ute.at my regular life, that's waiting outside.
 
Tar tag i mitt liv, tar tag i en väska.Doing something with my life, grabbing a suitcase.
Låser dörren och vinkar adjö till det jag kallat hem.Locking the door and waving good bye to what I've been calling home.
Jag måste få frid, inte slösa bort mitt liv,I have to get peace, not waste my life,
vända blad, skriva om biografin.turn the page, rewrite my biography.
Jag måste få leva.I need to be allowed to live.
 
Livet det är mitt.Life, it is mine.
Jag måste våga ta min egen vägI have to have the curage to take my own path
och följa hjärtats ljusand follow my heart's light
som tar mig dit jag måste gå.That will take me where I need to go.
 
Sitter på en förtrollad strand en morgon i juni.Sitting on a charmed beach, one morning in June.
Ackompanjerad av vågarnas brus och mojito i kroppen.Accompanied by the noise of the waves and mojito in my body.
Tänker på allt som jag lämnat kvar och på det som jag saknar.Thinking of everything I've left behind and what I'm missing.
Men nu är nu och historien skriver jag.But now is now and I'm writing my history.
Det här är min resa.This is my journey.

My notes

Tutoring

$10
monthly

Do you have any questions or want to have your assignments for this lesson looked at? Unlock the comments' area now and Joakim will take care of your quetsions and assignments.

Become a patron now
×

You have just leveled up! Nice one!

×