Långt borta men i hjärtatFar away but in the heart
är vi nära varandra alltid.are we always close to each other.
Ödet gav oss varsin vägDestiny gave us each a path
som vi själva måste vandra men.that we have to wander ourselves, but
 
När allt kommer kring är det vi tvåwhen everything comes around it's the two of us
som tillsammans mot världen kommer stå.who together will stand against the worlds.
 
Om alla andra lämnar så har vi än varannIf everyone else leaves, we'll still have each other
för jag vet att han väntar där på mig.because I know that he's waiting there for me.
När livet sviker och vägen blir för svårWhen life disappoints and the road is too difficult
tar vi den tillsammans han och jag,we'll take it together he and I.
hand i hand, min bror och jag.hand in hand, my brother and I.
 
Vi har sett världen, lekt pirat,We've seen the world, played pirates,
plockat vinbär i trädgården hemma.picked red currant at home in the garden.
Vår historia, vår biografiOur history, our biography
kommer dock få två alternativa slut.will get two alternative endings.
 
Men när allt kommer kring är det vi tvåBut when everything comes around it's the two of us
som tillsammans mot världen kommer stå.who together will stand against the worlds.
 
Om alla andra lämnar så har vi än varannIf everyone else leaves, we'll still have each other
för jag vet att han väntar där på mig.because I know that he's waiting there for me.
När livet sviker och vägen blir för svårWhen life disappoints and the road is too difficult
tar vi den tillsammans han och jag,we'll take it together he and I.
hand i hand, min bror och jag.hand in hand, my brother and I.
 
Jag gör allt för dig min bror.I'll do everything for you my brother.
Det är sant kan du tro.It's true, will you believe it.
Följ med mig så ska jag visa attCome along and I'll show you that
 
Om alla andra lämnar så har vi än varannif everyone else leaves, we'll still have each other
du ska veta att jag väntar här på dig.you should know that I'm waiting here for you.
Om livet sviker och vägen blir för svårIf life disappoints and the road is too difficult
tar vi den tillsammans du och jag,we'll take it together you and I.
hand i hand, min bror och jag.hand in hand, my brother and I.
 
För om alla andra lämnar så har vi än varannBecause if everyone else leaves, we'll still have each other
du ska veta att jag väntar här på dig.you should know that I'm waiting here for you.
Om livet sviker och vägen blir för svårIf life disappoints and the road is too difficult
tar vi den tillsammans du och jag,we'll take it together you and I.
hand i hand, min bror och jag.hand in hand, my brother and I.

My notes

Tutoring

$10
monthly

Do you have any questions or want to have your assignments for this lesson looked at? Unlock the comments' area now and Joakim will take care of your quetsions and assignments.

Become a patron now
×

You have just leveled up! Nice one!

×