Åttionio, uppväxt och skola.Eighty nine, childhood and school.
Äta glass i solen men inte i pappas bil.Eating ice cream in the sun but not in dad's car.
 
Saker händer hela tidenThings happen all of the time
men min historia och er historia,but my history and your history,
den är unik.it's unique.
 
Tack till er som finns kvarThanks to you, who are left
och tack till er som gåttand thanks to you, who have left.
Det är ni som har gjort migIt's you, who have made me
till den jag är.to who I am.
 
Millennieskifte, fyrverkerier i Axelsberg.Turn of the millennium, fireworks in Axelsberg.
Musikal och vänner, flytta till ett annat land.Musical and friends, moving to another country.
En förälder mindre, två par barnfötter springer runt.One parent less, two pair of children's feet running around.
Lever än, just nu, men vad kommer hända sen?Still living, right now, but what will happen then?
 
Vissa minnen kommer aldrig tyna bort och försvinna.Some memories will never fade away and vanish.
Tiden går sin gilla gång och jag ångrar ingenting.Time goes by and I'm not regretting anything.
 
Tack till er som finns kvarThanks to you, who are left
och tack till er som gått.and thanks to you, who have left.
Må mitt minne av er aldrig tyna bort.May my memory of you never fade away.

My notes

Tutoring

$10
monthly

Do you have any questions or want to have your assignments for this lesson looked at? Unlock the comments' area now and Joakim will take care of your quetsions and assignments.

Become a patron now
×

You have just leveled up! Nice one!

×