Kursy

Początkujący #1 - Swedish introductions
Początkujący #2 - Talking about family
Początkujący #3 - Days of the week (Regular Verbs I)
Początkujący #4 - Time of day (Regular Verbs II)
Początkujący #5 - Asking questions (Regular Verbs III)
Początkujący #6 - What time is it? (Strong & Irregular Verbs)
Początkujący #7 - Shopping for new clothes (En Nouns)
Początkujący #8 - On the phone (Ett Nouns)
Początkujący #9 - A black car (Adjectives)
Początkujący #10 - Asking for directions
Początkujący #11 - Ordering food
Początkujący #12 - How sick are you?