Kursy

Średnio zaawansowany #1 - Spoken Swedish
Średnio zaawansowany #2 - Going to the movies
Średnio zaawansowany #3 - Intensifiers
Średnio zaawansowany #4 - How to give criticism
Średnio zaawansowany #5 - Cooking in Swedish
Średnio zaawansowany #6 - Reflexive Verbs (Repetition)