Wprowadzenie #2 - Części mowy

Wydrukuj lekcję

Podczas nauki języka ważną częścią jest immersja. Umożliwia ona naukę w naturalny sposób – tak jak uczą się dzieci. Dodatkowo jeśli masz jakąś podstawową wiedzę językową, proces nauki może jeszcze przyspieszyć. Jeśli więc nie wiesz, jak zbudowany jest język, ta lekcja przybliży Ci jego niektóre elementy składowe.

Naszą lekcję zaczniemy od omówienia, czym jest część mowy. Część mowy określa kategorię lub sposób użycia danego słowa. Może obiły Ci się o uszy takie pojęcia jak rzeczowniki, czasowniki, przyimki, itd. w szkole na pewnym etapie Twojego życia. Teraz pora odświeżyć swoją wiedzę.

Substantiv (Rzeczowniki)

Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Ten wierszyk służy do uczenia dzieci, czym jest rzeczownik – po szwedzku substantiv. Tak jak mówi wierszyk, rzeczownik nazywa rzeczy, na przykład piłkę i pierścionek. Jest to część mowy, która w wielu językach posiada rodzaj, który wpływa także na słowa opisujące ten rzeczownik. W szwedzkim rodzaje to utrum (słowa z rodzajnikiem en) i neutrum (słowa z rodzajnikiem ett) ale nie będziemy teraz się w to zagłębiać. I tak prawie 80% słów posiada rodzajnik en. Ważne do zapamiętania jest to, że rzeczownik, substantiv, to wszystko, co nazywa kogoś lub coś (odpowiada na pytania kto? co?).

Verb (Czasowniki)

Bardzo ważną częścią mowy jest czasownik. Mówi o tym, co ktoś lub coś robi. Czy to skacze lub płacze? Te słowa to czasowniki. Odmieniają się przez czasy, co oznacza, że mówią też o tym, kiedy ktoś skakał lub płakał. Coś skacze i płacze, ale też będzie skakać i będzie płakać.

Adjektiv (Przymiotniki) i Adverb (przysłówki)

Przymiotniki opisują, jaki jest rzeczownik, a przysłówki – jak wykonywany jest czasownik. Nadal niejasne? Przymiotnik mówi nam, czy coś jest czerwone lub szczęśliwe. Mówi, czy to duże czy małe, podczas gdy przysłówek, który jest mocno związany z rzeczownikiem, mówi nam, jak coś jest robione. Coś głośno płacze? Głośno jest tutaj przysłówkiem. W szwedzkim przysłówki najczęściej kończą się na -t.

Prepositioner (Przyimki)

Jedną z rzeczy, które najbardziej lubię w językach, poza przypadkami, są przyimki. Te małe słowa mogą być używane razem z czasownikami, aby zmienić ich znaczenie albo powiedzieć, gdzie coś się znajduje. Słowa takie jak na lub przez to przyimki. W szwedzkim jednym z najpotężniejszych i najbardziej wszechstronnych przyimków jest , który zasadniczo znaczy to samo, co na, ale jest używany w wielu różnych sytuacjach i razem z czasownikami. Uważaj jednak, czasami granica między przysłówkami a przyimkami jest bardzo cienka i różni się w zależności od języka dla pozornie tych samych słów. W tym przypadku nie jest to jednak ważne i jeśli chodzi o szwedzki, to ponieważ przyimki bardzo rzadko skutkują zmianą przypadka rzeczownika, nie musisz wiedzieć, czy dane słowo to przyimek czy przysłówek. Bardzo zagmatwane? Wszystko, o czym musisz wiedzieć, to to, że przyimki mówią Ci, gdzie coś jest (lub będzie) umieszczone i są to słowa takie jak: w, przy, na, do itd.

Pronomina (Zaimki)

Na końcu mamy zaimki, które są używane zamiast rzeczowników. Na przykład, zamiast nazywać ludzi, możemy powiedzieć on lub ona, oni lub ty. Również słowa takie jak coś i siebie są uznawane za zaimki, ponieważ są używane zamiast rzeczownika.