Wprowadzenie #9 - Która godzina?

Wydrukuj lekcję
Hur mycket är klockan?
Która godzina?
Den är fem i tolv.
Jest za pięć dwunasta.
När börjar filmen?
Kiedy zaczyna się film?
Om en timme ungefär. Prick klockan åtta.
Za około godzinę. Punktualnie o ósmej.
Exercise Download
  
börja
begin, start
  
hur
how
  
(en) klocka
clock, watch
  
mycket
much, very
  
(en) timme
hour
  
ungefär
about, approximately

Żeby zapytać kogoś o godzinę, my Szwedzi pytamy hur mycket är klockan?. Mycket jest nowym słowem w tej lekcji. Używane jest do określania ilości czegoś niepoliczalnego, a oznacza dużo. Możemy zamiast tego użyć słowa pytającego vad.

Hur mycket är klockan?
What's the time?
Vad är klockan?
What time is it?

Odwołując się do słowa klockan, musimy użyć den, co oznacza ten/ta/to. Po szwedzku, zarówno den, jak i det są używane w takiej sytuacji, zależnie od rodzaju rzeczownika, do którego się odwołują. Będziemy o tym mówić w kursie dla początkujących. Na razie wystarczy, jeśli zapamiętasz, że używamy den odwołując się do klockan.

Ze względów historycznych możemy powiedzieć też hon odwołując się do zegarka. Znaczy to ona.

Jeśli chcemy określić minuty do lub po pełnej godzinie, używamy przyimków i lub över. Możemy też pominąć (i jest to raczej norma niż wyjątek) słowo minuter, jeśli chcemy. Jak widać w poniższych przykładach, możemy powiedzieć klockan zamiast den lub hon.

Klockan är fem minuter i tolv.
It's five minutes to twelve o'clock.
Klockan är fem i tolv.
It's five minutes to twelve.
Klockan är fem minuter över tolv.
It's five minutes past twelve o'clock.
Klockan är fem över tolv.
It's five minutes past twelve.

Czasami chcemy zapytać, kiedy coś wydarzy się w przyszłości. Używamy wtedy słowa när, które znaczy kiedy. Po nim występuje czasownik.

När börjar filmen?
When does the movie start?
När kommer du?
When are you coming?

Żeby odpowiadać na pytania tego typu, używamy przyimka om.

Vi äter om fem minuter.
We're eating in five minutes.

Do określenia, jak długo coś trwa, używany jest przyimek i.

Vi äter i fem minuter.
We're eating for five minutes.

Kiedy mówimy o 15 lub 30 minutach, mówimy kvart i halv. Ważne, aby pamiętać, że mówimy tylko słowo halv bez żadnych przyimków. Odnosi się ono, tak samo jak po polsku, do kolejnej pełnej godziny.

Den är halv fyra.
It's half past three.

Po szwedzku możemy też powiedzieć o pięciu minutach do/przed wpół do.

Den är fem i halv tre.
It's twenty five minutes past two.
Den är fem över halv tre.
It's thirty five minutes past two.

W Szwecji używamy zegara 24-godzinnego, ale w mowie codziennej częściej używa się zegara 12-godzinnego. W tym przypadku do sprecyzowania pory dnia używamy på morgonen (rano) lub på kvällen (wieczorem), jeśli jest taka potrzeba.

Hur mycket är klockan? – Która godzina?
Vad är klockan? – Która godzina?
Klockan är fem minuter i tolv – Jest pięć minut do dwunastej.
Klockan är fem i tolv – Jest za pięć dwunasta.
Klockan är fem minuter över tolv. – Jest pięć minut po dwunastej.
Klockan är fem över tolv – Jest pięć po dwunastej.
När börjar filmen? – Kiedy zaczyna się film?
När kommer du? – Kiedy przyjdziesz?
Vi äter om fem minuter. – Zjemy za pięć minut.
Vi äter i fem minuter. – Jemy przez pięć minut/Jemy od pięciu minut.
Den är halv fyra. – Jest wpół do czwartej.
Den är fem i halv tre. – Jest 25 po drugiej.
Den är fem över halv tre. – Jest za 25 trzecia.