Birth

Exercise Download
  
amma
nurse, breastfeed
  
(ett) barn
child, kid
  
(en) barnmorska
midwife
  
(en) blöja
diaper
  
(en) flicka
girl
  
(en) födelse
birth
  
(en) födsel
nascency
  
(en) förälder
parent
  
(ett) kejsarsnitt
c-section, caesarean, caesarean section
  
(ett) liv
life
  
(en) läkare
doctor
  
(en) mage
stomach
  
(en) mamma
mother, mom, mum
  
(en) mjölk
milk
  
(en) pappa
father, dad
  
(en) pojke
boy
  
(ett) sjukhus
hospital
  
(ett) spädbarn
infant, baby
  
(en) undersökning
examination, check-up
  
(en) värk
pain, ache