Swedish legal terms

Exercise Download
  
(en) advokat
lawyer
  
anklaga
accuse
  
(ett) bevis
evidence
  
(en) brottsling
criminal
  
(en) dom
sentence
  
(en) domare
judge, referee
  
(en) domstol
court
  
fria
clear
  
(ett) fängelse
prison
  
(en) försvarare
advocate, defender, defence
  
(en) hovrätt
Court of Appeal
  
(en) lag
law
  
(en) misshandel
abuse, assault
  
(ett) målsägande
plaintiff
  
(en) nämndeman
lay judge
  
(ett) nödvärn
self-defense
  
(en) rätt
court
  
(en) rättegång
trial
  
(en) rättssal
court room
  
(ett) straff
punishment, penalty
  
(en) tingsrätt
district court
  
(ett) vittne
witness
  
(en) åklagare
prosecutor
  
åtala
charge, prosecute